torriana-190.

Torriana [190 KWP]

Ubicació

Torriana, Itàlia

Potència instal·lada

[190 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 190 Wp

Unitats del mòdul

840

Tamesol

Contruyendo un futuro verde