pecs-4016

Pecs [4 .016 KWP]

Ubicació

Pécs, Hongria

Potència instal·lada

[4.016 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 250 Wp

Unitats del mòdul

16.064

Tamesol

Contruyendo un futuro verde