elazig-15900

Elazig [15 .900 KWP]

Ubicació

Elazig, Turquia

Potència instal·lada

[15.900 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 320 Wp

Unitats del mòdul

58.800

Tamesol

Contruyendo un futuro verde