caceres-136

Càceres [136 KW]

Ubicació

Càceres, Espanya

Potència instal·lada

[136 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 230 Wp

Unitats del mòdul

592

Tamesol

Contruyendo un futuro verde