bellaria-igea-marina-88

Bellaria Igea Marina [88 KW]

Ubicació

Bellaria Igea Marina, Itàlia

Potència instal·lada

[88 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 230 Wp

Unitats del mòdul

384

Tamesol

Contruyendo un futuro verde