arad-1000

Arad [1 .000 KWP]

Ubicació

Arad

Potència instal·lada

[1000 KWP]

Panell solar

Monocrystalline, 240 Wp

Unitats del mòdul

4.082

Tamesol

Contruyendo un futuro verde