ahmedabad-10407-1

Ahmedabad [10 .407 KWP]

Ubicació

Ahmedabad, Índia

Potència instal·lada

[10.407 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 250 Wp

Unitats del mòdul

41.628

Tamesol

Contruyendo un futuro verde