bellaria-igea-marina-88

Jachthaven Bellaria Igea [88 KW]

Locatie

Bellaria Igea Marina, Italië

Geïnstalleerd vermogen

[88 KWP]

Zonnepaneel

Polycrystalline, 230 Wp

Module-eenheden

384

Tamesol

Contruyendo un futuro verde