sevilla-540

Sevilla [540 KWP]

Ubicació

Sevilla, Espanya

Potència instal·lada

[540 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 255 Wp

Unitats del mòdul

2.118

Tamesol

Contruyendo un futuro verde