sevilla-1690

Sevilla [2 .415 KWP]

Ubicació

Sevilla, Espanya

Potència instal·lada

[2.415 KWP]

Panell solar

Polycrystalline, 250 Wp

Unitats del mòdul

9.660

Tamesol

Contruyendo un futuro verde