rosamond-6078

Rosamond [6 .078 KWP]

Ubicació

Rosamond, Califòrnia, Estats Units

Potència instal·lada

[6.078 kWp]

Panell solar

Polycrystalline, 250 Wp

Unitats del mòdul

24.312

Tamesol

Contruyendo un futuro verde